Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności. Więcej informacji na stronie polityki prywatności. Ta witryna korzysta z ciasteczek plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO informuję, że Biuro Detektywistyczno-Genealogiczne Marcin Dzięcioł przetwarza Państwa dane osobowe jako klientów lub potencjalnych klientów w następujących postaciach :

  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Adres e-mail.
  4. Numer telefonu.
  5. Numer Pesel.
  6. Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  7. Numer NIP.
  8. Dane rejestrowe firmy (w tym nr KRS, Regon, dane członków organów).
  9. Dane osobowe uzyskane w toku świadczenia zlecenia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Dzięcioł, prowadzący Biuro Detektywistyczno-Genealogiczne Marcin Dzięcioł przy ulicy Wyrzyskiej 26/16, 85-441 Bydgoszcz, telefon 664-012-817, e-mail : martinus021165@gmail.com.

Informuję, że nie powołano inspektora ochrony danych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, następuje na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Biuro Detektywistyczno-Genealogiczne Marcin Dzięcioł, nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany,a także nie przekazuje ich do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Biuro Detektywistyczno-Genealogiczne Marcin Dzięcioł jest zobowiązany do przekazania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Biuro Detektywistyczno-Genealogiczne Marcin Dzięcioł, przekaże Państwa dane osobowe pracownikom, zleceniobiorcom oraz podmiotom współpracującym, bezpośrednio zaangażowanym w wykonywanie zlecenia.

W pozostałych przypadkach Biuro Detektywistyczno-Genealogiczne Marcin Dzięcioł, przekaże Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeżeli tak stanowi umowa zawarta w sposób bezpośredni lub po uzyskaniu Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez czas prawem przewidziany.

Jednocześnie informuję o przysługującym prawie do : dostępu do swoich danych osobowych, uzyskiwania kopii przetwarzanych danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, uzupełniania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wzniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.